Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Eğitim

Eğitim Programlarımız


GEMS (Fen ve Matematikte Büyük Keşifler)
Heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS çalışmaları öğrencilerin fen ve matematiğe karşı olan ilgilerini artırmakta, bu derslerde kullanılan becerilerin gelişmesini sağlamaktadır.

California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilen GEMS üniteleri, fen bilimleri eğitiminde “Gözetimli Keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi, bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgulayarak bilim insanlarının aslında nasıl çalıştıklarının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Okulumuza özgü zenginleştirilmiş müfredat çerçevesinde uyguladığımız GEMS programı, öğrencilerimizi problem çözme konusunda yaratıcılığa yöneltmekte, bağımsız düşünme becerilerini ve sorgulama becerilerini geliştirmektedir. 

Math Theır Way (Matematik Yolcusu)
California Üniversitesinin geliştirdiği, anaokulundan altıncı sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencilerin çalışmaya aktif katılımını sağlayan matematik programıdır. Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak planlanmış etkinliklerden oluşur. GEMS fen-matematik programı ile birbirini tamamlamaktadır.

Yaratıcı Okuma ve Yazma
Özgün programlarımız çerçevesinde zenginleştirdiğimiz dersimizde öğrencilerimizin okuma ve yazma alışkanlığı ve zevki kazanabilmeleri amacı ile yürütülmektedir. 2, 3 ve 4. sınıflarda uygulanan tematik kitaplar yaratıcı okuma teknikleri kullanılarak işlenmekte ayrıca yaratıcı yazma teknikleri ile öğrencilerimiz kendilerini yazı ile ifade edebilme fırsatı edinmektedirler.

Sosyal Kulüpler
Sosyal Kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimizin bilim, kültür, sanat, spor, sosyal beceri alanlarında çok yönlü düşünebilmeleri, bu alanlardaki yeteneklerinin artarak gelişmesi ve sosyal etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları hedeflenir.

Sosyal Kulüp etkinliklerimizin amacı, öğrencilerimizin sosyal ve bireysel olarak başkaları ile iş birliği içinde olma, toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme becerilerini ortaya çıkarmaktır.

Bu doğrultuda öğrenciler kulüp çalışmalarında projeler hazırlayarak hem okullarımızda hem farklı platformlarda projelerini sunma ve sergileme olanağı bulmaktadır. Bu projelerle resmi ve özel kurumların düzenlediği yarışmalara okulumuz adına katılım sağlanmaktadır. Sanat, spor, bilim alanındaki gelişmeler takip edilerek okul dışı gezilerle öğrencilerimizin bu alanda yaptıkları çalışmalar pekiştirilmektedir. İlkokul ve ortaokul sınıf düzeylerinde sosyal kulüp çalışmaları, dönüşümlü ve dönüşümsüz iki farklı kategoride çalışmalarını sürdürür. Öğrencilerimizin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda her yıl yeni kulüpler açılır.

 

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat